Cruinniú na bhFliúit 2022

Bunaoídh Cruinniú na bhFliúit i 2006 agus tá sá ag rith le linn seachtain na Cásca go bliaintúil ó 2010 i mBaile Bhuirne i gceartlár Ghaeltacht Mhúscraí.

Is féile í a dhíríonn go h-iomlán ar an bhfliúit agus a áit i gceol Eireannach. Sin ráite, le roinnt beag bliainta anuas táimíd ag tabhairt ardán dos na náisiún Ceilteacha eile chomh maith le ceol Baroque ar an bhfluit.

Le linn an fhéile bionn ranganna, léachtanna, díospóireacht, seisiúin agus coirmeacha cheoil. Chuige seo, táimíd mórálach go mbionn na eiseamhláirí is mó le rá ag muineadh agus ag seint ag an bhféile. Sí bunchloch an fhéile ná tuiscint, stair agus oidhreacht na fluite a chur ós comhar na rannphairtithe.

Cé gur fhéile idirnáisiúnta í Cruinniú na bhFliúit faoin dtráth seo tá áiteanna sna ranganna teoranta go fé bhun dáréag duine.

Déantar é seo d'aon ghnó chun deis a thabhairt do foghlameoírí, ag deimhinú caidreamh fónta idir scoláirí agus muinteóirí, sa rang agus go sóisialta.

Ciallaíonn sé chomh maith go bhfaigheann an foghlamór rang le gach muinteoir.Cruinniú na bhFliúít is an annual festival celebrating the traditional Irish flute and its music.

The festival takes place each April in the Muscraí Gaeltacht village of Baile Bhuirne, in West Cork, Ireland.

It is a three-day festival of flute classes, concerts, lectures, recitals and sessions, in an easy, relaxed environment, with the finest Irish flute teachers and performers in the world.

For more details, click here.

WELCOME TO CRUINNIÚ NA bhFLIÚÍT 2022

REGISTRATION IS NOW CLOSED.

YOU CAN PUT YOUR NAME  ON A WAITING LIST TO AVAIL OF ANY CANCELLATIONS

BY SENDING AN EMAIL TO FLUTEMEET@GMAIL.COM